Termes i condicions

Descripció del servei

SYNER A GURMET és una associació sense ànim de lucre l’objecte principal és la realització d’ activitats i projectes destinats a la promoció de productes i articles de l sector alimentari, així com de productors, agricultors, artesans i altres oficis de boca . El present portal web comercialitza tot tipus de productes gurmet , de restauració i relacionats.

* AVIS SOBRE INFORMACIÓ NUTRICIONAL*

La informació sobre la composició dels productes (ingredients) així com la informació nutricional dels mateixos que apareix en aquesta web pot ser modificada pels fabricants, de manera que SYNERA GURMET no es fa responsable de les diferències que puguin produir  respecte de la informació que figuri físicament declarada en el propi producte i la descripció en el web . Per tant, recomanem que llegeixi sempre detingudament les etiquetes, advertències i instruccions de l’embalatge del producte abans de utilitzar-lo o consumir-lo, ja que podrà trobar informació més detallada i actualitzada sobre el mateix.

Acceptació de les Condicions Generals de la Contractació

Si desitja ser Usuari dels serveis i comprador dels articles de SYNERA GURMET , haurà d’acceptar les nostres condicions generals de la C ONTRATACIÓN, així com el nostre Avís Legal i Declaració de privadesa . Tota sol·licitud de productes o serveis suposarà, automàticament, l’acceptació de les actuals condicions generals de la Contractació.

L es presents Condicions Generals, estan subjectes al que disposa la Llei 7/19988, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la Defensa i Consumidors i Usuaris, a Reial decret 190 6/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de dades, la LO 3/2018 de Protecció n de Dades i Garantia dels Drets Digitals , la llei 7/1996, de 15 de gener de Ordenació de Comerç Minori aquesta, i la Llei 34/2002 d’11 de juli o, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

SYNERA GURMET podrà modificar les Condicions Generals notificant als Clients amb antelació, per tal de millorar els serveis oferts a través del nostre web. Mitjançant la modificació de les Condicions Generals exposades a la web, s’entendrà per complert el deure de notificació. SYNERA GURMET es re ser va i l dret de posar fi o modificar segons la seva voluntat la totalitat o parell et dels serveis oferts. Això no donarà dret a cap indemnització dels usuaris d’aquests serveis. En tot cas, abans de contractar els serveis, es podran consultar les condicions generals.

Les condicions generals vigents per a cada usuari seran les aplicables al moment en que aquest realitzi la confirmació de la comanda i pagament de la mateixa.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tot la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

La persona que realitzi i la compra haurà de ser major de 18 any s i amb capacitat legal per a establir compromisos contractuals.

Les comandes han de ser legalment vàlids, no especulatius, falsos o fraudulents. En cas que detectàrem motius raonables per pensar que es a n falses o fraudulentes, les comandes serien anul·lats i informaríem a les autoritats pertinents.

El comprador garanteix que tot s les dades proporcionades són certes i correctes, havent acceptat expressament la nostra Declaració de privadesa per al tractament de la seva informació per a tramitar la comanda dels productes adquirits. (veure la nostra Declaració de privacitat).

Els pe sos podran realitzar-se per persones físiques i jurídiques.

Dades a tenir en compte per al compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació

El lloc www.syneragurmet.com pertany a SYNERA GURMET ASSOC IACIÓ proveïda de C IF G-01703008 i amb domicili social: en Carrer Riera Bis be Pol 95 2n 1a 08350 d’Arenys de Mar, Barcelona , Espanya .

Per a qualsevol dubte o aclariment l’usuari podrà contactar amb el nostre servei a client escrivint a comandes @ syneragurmet .com o a el telèfon +34 631 56 62 39.

Registre en la web

Per a utilitzar els serveis de SYNERA GURMET o adquirir els seus articles pot optar per registrar-se o bé comprar com a convidat.

En el cas de comprar com a convidat, únicament, inserirà la informació necessària per a realitzar aquesta compra, les seves dades es tractaran per a atendre la venda del producte i el servei postvenda necessari, i les tasques administratives necessàries. Es conservarà la informació els terminis legals prevists a aquest efecte.

En el cas que realitzi la compra registrant-se com a client, a més de gestionar la seva informació per a atendre la seva compra, podrà accedir a la informació de totes les comandes que hagi realitzat.

El registre com a Usuari en el portal www.syneragurmet.com no té cap mena de cost associat. El registre és revocable, raó per la qual podrà donar-se de baixa l’Usuari registrat en qualsevol moment, a través del correu electrònic de contacte info@ syneragurmet.com

Una vegada s’hagi procedit a la baixa, l’usuari no tornarà a rebre cap informació ni promoció per part de SYNERA GURMET.

Els registres anònims o amb una adreça de correu electrònic falsa no estan permesos. L’usuari, en el moment de l’alta en el Registre, declara que és major d’edat (18 anys) i que disposa de capacitat legal necessària per a contractar i fer ús dels serveis oferts per SYNERA GURMET.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat de la contrasenya secreta que triï. SYNERA GURMET no assumeix cap responsabilitat en casos d’utilització de la contrasenya per altres persones a les quals l’usuari autoritzi, així com tampoc serà responsable dels danys resultants de la utilització no autoritzada. El client ha d’informar immediatament de qualsevol utilització no autoritzada de la seva clau que pugui detectar.

Procés de compra i formalització del contracte

El contracte es formalitzarà en el moment de validar la comanda, en clicar en la casella de “Confirmar i Pagar comanda”.

En realitzar la selecció del producte o dels productes es mostrarà “La teva Borsa”, una pàgina resumeixen amb una fotografia de cadascun dels articles, descripció, quantitat seleccionada, preu per unitat i l’import total de la comanda. És imprescindible que verifiqui que aquesta informació reflexa de manera exacta la selecció que ha realitzat, amb caràcter previ a la confirmació de la teva comanda, ja que des d’aquí es podran eliminar productes, canviar quantitats o continuar comprant.

Una vegada confirmats els articles hauràs de clicar al botó “Confirmar comanda”, després del que es triarà forma de lliurament, lloc de lliurament, forma de pagament i dades bancàries, en el seu cas. Després de realitzar el pagament la comanda serà remesa a SYNERA GURMET per al seu processament i preparació.

SYNERA GURMET garanteix que les fotografies dels productes guarden la major exactitud possible amb els productes originals, és a dir, no tenen valor contractual de per si mateix. Qualsevol possible inexactitud que es pugui percebre serà per motius aliens a la nostra voluntat. Si, per contra, es tractés d’un error o falta de precisió per part nostra, tindrà dret a desistir de conformitat a la Política de Devolucions desenvolupada en el punt 12 d’aquestes Condicions.

Una vegada realitzada la compra i el pagament, el client no podrà cancel·lar o modificar la seva comanda ja que preparem la compra de manera immediata a la realització de la comanda en la web.

Disponibilitat dels productes.

En trobar-nos davant una sèrie de productes, en la seva majoria, peribles no existeix un estoc previ, sinó que l’encàrrec i preparació es fan després de la seva compra. Pot succeir, a vegades, que s’adquireixin les últimes unitats d’alguns productes o que per circumstàncies alienes a SYNERA GURMET s’esgotin matèries primeres durant el temps en què el comprador acaba el tràmit de compra i el moment d’arribar-nos la comanda, per la qual cosa els seus articles no estarien disponibles en el termini indicat de lliurament. Les comandes dels productes, per tant, estaran subjectes a la disponibilitat d’aquests. En el cas de no disposar d’alguns productes que ens ha demanat, esperarem a tenir estoc íntegrament en primera instància, per a continuació enviar-li la comanda completa. En el cas en què l’arribada d’aquests productes retardés l’enviament de la comanda, contactarem amb el comprador per a informar-li de la situació i consensuar l’enviament de la comanda parcial dins del termini de lliurament assenyalat en aquestes Condicions o bé l’enviament de la comanda total, fixant una nova data de recepció. Si el producte no disponible ja no li interessa fora del termini mitjà de lliurament assenyalat en les Condicions, es procedirà a la seva anul·lació i se li retornarà la totalitat de l’import.

En alguns casos, pot haver-hi circumstàncies excepcionals que suposin l’esgotament total d’estoc d’un cert producte, que no ens permetin fer l’enviament ni tan sols després d’haver enviat la confirmació de comanda. En aquests casos, ens tornaríem a posar en contacte amb el comprador per a informar-lo de l’abonament de la totalitat de l’import pagat per aquests productes.

SYNERA GURMET es reserva el dret de retirar qualsevol producte de la web en qualsevol moment i/ o a llevar o modificar qualsevol contingut d’aquest.

Preus

Els preus de venda dels productes oferts estan els indicats en la web en l’apartat de tarifes de la descripció de cadascun dels articles que es poden veure en el portal.

Els preus s’expressen en euros.

Els nostres preus per a compres online es mostren sempre amb l’IVA vigent inclòs.

Els preus que, a cada moment, es presentin en la web seran els aplicats en els encàrrecs efectuats en aquest just moment. No obstant això, SYNERA GURMET podrà modificar els seus preus en qualsevol moment, sent informats prèviament a la sol·licitud de serveis, a través de la publicació en la web i, en tot cas, per a encàrrecs posteriors a la data en la qual es produeixi el canvi.

El preu dels articles serà l’indicat en la nostra pàgina web, excepte en cas d’error manifest. Atès que segons circumstàncies poden produir-se errors, si trobéssim un error en el preu d’algun dels articles encarregats en una comanda, el client serà informat al més aviat possible, donant-li l’opció de reconfirmar la seva comanda amb preu correcte o si no ho desitja anul·lar-ho sense cap cost. Si ens és impossible contactar amb aquest client, la comanda es considerarà cancel·lat i se li reemborsaran íntegrament les quantitats percebudes en cas d’haver-ho fet. SYNERA GURMET no estarà obligat en cap cas a subministrar cap article adquirit amb un preu inferior incorrecte (fins i tot encara que la comanda hagi estat confirmat) si l’error en el preu és obvi i inequívoc i havent pogut ser reconegut de manera raonable pel client com a preu incorrecte.

Realitzat la comanda, es procedeix al pagament íntegre dels productes, els impostos que procedeixin i les despeses d’enviament.

En tots els casos, SYNERA GURMET confirmarà la recepció de la comanda i les dades del contingut i forma de pagament, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic automàtic de confirmació de la compra. Aquest email confirma que la comanda s’ha enviat a l’adreça indicada o a la botiga SYNERA GURMET triada com a punt de recollida, es confirma el mitjà de pagament i es fa un resum detallat dels productes adquirits.

Despeses d’enviament

Les despeses d’enviament no es troben inclosos en el preu de l’article, depenent del pes dels productes i el destí de lliurament es calcula el cost de l’enviament.

El servei d’enviament a domicili de les comandes en SYNERA GURMET serà dins del territori de Catalunya.

Forma de pagament

Les formes de pagament que s’admeten en l’adquisició dels articles de SYNERA GURMET són:

– Targeta de dèbit i crèdit: Visa, Mastercard, American Expres
– Paypal
– Bizum
– Pagaments ajornats a través de www.aplazame.com

Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de la teva entitat emissora. En cas que aquesta entitat no autoritzés el pagament, SYNERA GURMET no serà responsable de retard o falta de lliurament de la comanda i no podrem formalitzar cap contracte.

Si tries l’opció de pagament via PAYPAL, haurà d’autoritzar el pagament amb el teu usuari i contrasenya de PAYPAL per a efectuar el pagament.

Terminis de lliurament

El termini màxim de lliurament serà de 8 dies hàbils.

SYNERA GURMET no es podrà fer responsable del retard dels terminis de lliurament en casos de circumstàncies excepcionals. Igualment, els terminis de lliurament podrien veure’s ampliats en períodes de promocions o rebaixes per col·lapse de les empreses de transport i missatgeries.
El temps de lliurament d’un producte s’entén com la suma del temps de “disponibilitat” que indica el producte més el trànsit de transport.

Els retards en les comandes que suposin que el lliurament no es podrà realitzar dins del termini prèviament estimat en la descripció de cadascun dels productes, seran comunicats per part de SYNERA GURMET per correu electrònic al Comprador.

En tot cas l’Usuari registrat podrà consultar l’estat de la seva comanda, entrant en l’apartat “El meu compte” de la web quant a si aquest està preparat, enviat o lliurat.

Si la data per al nou lliurament superés en més de 7 dies a la data inicialment indicada, i únicament si el retard fos imputable a SYNERA GURMET per falta d’estoc o un altre problema organitzatiu, el comprador tindrà dret a renunciar al lliurament d’aquesta comanda amb devolució de totes les quantitats pagades.

Lliurament i recepció

El lliurament de les comandes es realitzarà per part d’una empresa de transport o missatgeria qui ho farà en l’adreça de lliurament indicat pel comprador durant la formalització de la comanda.

En cas d’absència, l’agència de missatgeria contactarà via SMS, email o telefònicament amb el destinatari, a fi de poder determinar nova data de lliurament. Es farà un segon intent de lliurament, en una altra franja horària. Si aquesta fora, de nou, infructuosa es retirarà la comanda a l’agència corresponent.

El comprador haurà de comprovar, en presència del missatger, l’estat de l’embalatge de la mercaderia i el seu contingut en el moment del lliurament.

Si existís alguna discrepància o problema amb l’estat de l’embalatge de la comanda o de les condicions dels productes, en el moment del seu lliurament s’haurà de reflectir la naturalesa d’aquesta discrepància o problema (per exemple, paquet obert, productes visiblement en mal estat) en la nota de lliurament i signar-la. De manera immediata, contactarà amb servei d’atenció al client escrivint a comandes@syneragurmet.com o al telèfon +34 631 56 62 39.

En aquests casos, se li requerirà una fotografia a l’efecte d’acreditar les seves argumentacions.

En el cas en què no hagi recollit la comanda en persona i, per tant, no hagi pogut observar l’estat del lliurament davant el transportista, directament, haurà de contactar comandes@syneragurmet.com o al telèfon +34 631 56 62 39.

A l’efecte de les presents Condicions de Compra, s’entendrà que s’ha produït el lliurament de la teva comanda en els lliuraments realitzats a l’adreça triada: en signar la seva recepció al transportista.

A partir del moment del lliurament i recepció dels productes, SYNERA GURMET deixa de ser responsable dels riscos que puguin córrer les comandes.

Dret de Desistiment i Devolució d’articles

Pot desistir de la seva compra online en un termini de 24 HORES des de la realització de la comanda, per qualsevol motiu i sense cap justificació, amb devolució íntegra dels imports abonats.

No obstant això, sent la majoria dels productes peribles no es podrà exercitar el dret de desistiment de 14 dies ni devolució sobre aquests, excepte pels motius que més tard es detallaran.

En el cas de productes no peribles com ara conserves, licors, vins, caves, cerveses, salses i en general tots els productes que no són frescos, pel seu compte i risc dins del termini de 14 dies naturals des del dia en què els productes entrin en la seva possessió física (o en possessió d’un tercer diferent al transportista i indicat per vostè), sense que sigui necessari que existeixi un motiu, ja que té un dret de Desistiment, segons li atorga la normativa vigent, sempre que no s’hagin alterat les condicions del producte.

Si retorna la seva comanda dins d’aquest termini, li reemborsarem el preu del producte rebut per Vostè, no obstant això, els costos d’enviament correran al seu compte. Aquest reemborsament es farà sense demora indeguda i, en qualsevol cas, no més tard de 30 dies des del dia en què ens informi sobre la seva decisió de retornar els productes. Els diners se li retornarà a través del mateix mig pagament utilitzat. No obstant això, és possible que retinguem el reemborsament fins que no hàgim rebut els productes o fins que no hagi proporcionat proves d’haver enviat de tornada els productes, segons el que succeeixi abans.

L’únic requisit, per tant, per a la devolució del preu satisfet serà que els productes no hagin estat usats i no hagin sofert cap mal. A vegades, serà necessari que els productes no hagin estat trets del seu embalatge ja que això suposaria una depreciació. El producte ha d’arribar en correctes condicions idèntiques a la forma en les quals li va ser lliurat, i llest per a la venda, amb el seu corresponent embalatge original i en perfecte estat.

D’aquest dret de desistiment queden exclosos les comandes personalitzades pel client, que s’hagin fabricat per a ell d’acord amb les seves especificacions.

La devolució es sol·licita mitjançant la pròpia web. El client es farà càrrec de l’enviament i les despeses derivades del mateix per a fer-nos la devolució del producte. No és obligatori indicar el motiu de la devolució, sempre que els productes no siguin peribles.

En aquells casos, siguin productes peribles o no, però en els quals la devolució es derivi d’una acció aliena a la voluntat del client (mal estat dels productes, error en el lliurament respecte de la comanda realitzada, etc.), SYNERA GURMET li reconeix el dret a la devolució dels articles adquirits, assumint tots els costos dels enviaments que siguin precisos per a la seva devolució o canvi. En aquest cas, informi’ns de manera immediata a través del servei d’atenció al client escrivint a comandes@syneragurmet.com o al telèfon +34 631 56 62 39

SYNERA GURMET assumeix totes les despeses de devolució dels productes en els següents suposats:

  • Els productes rebuts no es corresponen amb la comanda realitzada.
  • Els productes lliurats es presenten en mal estat causat per un incident esdevingut durant el procés de distribució, aliè i anterior al lliurament.

En aquests dos casos concrets, les reclamacions han d’enviar-se mitjançant correu electrònic a comandes@syneragurmet.com en un termini màxim de catorze (14) dies naturals a partir de la recepció de la mercaderia.

Seguint les indicacions facilitades per SYNERA GURMET, el client haurà de reexpedir els productes indicant la data d’enviament del paquet, les dades del client, la referència de la comanda i els motius de la reclamació. Les despeses de reexpedició seran a càrrec de SYNERA GURMET. El client podrà optar pel canvi del producte o bé el seu reemborsament.

L’abonament o canvi dels productes retornats, es realitzarà després de la verificació de l’estat de la mercaderia en les instal·lacions; el reemborsament es realitzarà a través del mateix mitjà de pagament pel qual es va fer la compra, en el termini màxim de 30 dies o a través del mitjà de pagament triat en el moment de la compra.

Per a poder rebre un reemborsament complet és important que nosaltres rebem els productes retornats en l’estat en el qual els va rebre: els productes retornats han d’estar complets, sense alterar les seves condicions, etiquetes de producte i preu intactes, i no s’han d’utilitzar de cap altra forma a part del raonablement necessari per a detectar l’error o possible mal estat dels productes.

En el cas de defectes ocults que no es poguessin detectar dins dels 14 primers dies, per la seva pròpia naturalesa, SYNERA GURMET estudiarà de manera individualitzada les possibles reclamacions i, únicament, procedirà a la devolució en aquells casos en els quals el problema fos intrínsec del producte i no derivat a un ús incorrecte per part del client.

Asseguri’s que no té devolucions de diverses comandes en un mateix paquet per a assegurar-se que rep el reemborsament al més aviat possible.

En el cas de comandes que es recullen en botiga SYNERA GURMET, es podrà realitzar el Desistiment o la Devolució per part del client en la mateixa botiga. En el cas de devolució amb voluntat de canvi del producte això es podrà realitzar en la pròpia botiga sense que mediï reemborsament, de ser els productes del mateix preu o superior el segon. En el cas del reemborsament de l’import dels articles retornats s’efectuaran en la mateixa modalitat de pagament que es va utilitzar per a pagar la compra.

En cap cas es retornarà l’import en efectiu.

Propietat dels continguts www.syneragurmet.com

Totes les imatges, textos i altre contingut que ofereix SYNERA GURMET, incloent els noms i logotips de www.syneragurmet.com estan protegits pels drets d’autor i les lleis i convenis internacionals relatius als drets de propietat intel·lectual. L’usuari no té dret a copiar, transmetre o distribuir aquestes imatges sense el consentiment exprés de SYNERA GURMET.

Totes les marques, noms comercials, denominacions socials, noms de dominis, logotips, fotografies, imatges o altres senyals utilitzats en el Lloc per a identificar el Lloc www.syneragurmet.com són propietat exclusiva de SYNERA GURMET i no poden ser utilitzats de cap manera.

Exclusió de Garanties i Responsabilitat:

SYNERA GURMET no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

Sense perjudici del recollit en la resta de les presents Condicions Generals s’informa l’USUARI, que l’ús propi que faci d’aquesta web, així com de la informació publicada en la mateixa és de la seva exclusiva i sencera responsabilitat. Així mateix, se l’informa que en cas que es produeixin els següents suposats o circumstàncies, SYNERA GURMET quedarà exempt de responsabilitat, tret que existeixi dol o mala fe:

  • Els danys i perjudicis que l’USUARI pugui sofrir a través d’espais accessibles d’internet, com a pàgines web, etc., mitjançant enllaços o links establerts en el portal.
  • Els danys i perjudicis originats per la pèrdua d’informació dels USUARIS que, a conseqüència de la utilització de la web o dels seus diferents elements, etc., pugui estar eventualment emmagatzemada, per qualsevol circumstància, bé en els seus sistemes informàtics, bé en el la web.
  • Els danys i perjudicis soferts per l’USUARI a conseqüència d’una utilització de la web, contrària a les presents Condicions Generals, en el seu conjunt.
  • Els danys i perjudicis soferts pel client que tinguin el seu origen en la falta de veracitat o exactitud de les informacions facilitades o comunicacions realitzades per altres usuaris.
  • Els danys i perjudicis que sofreixi el propi USUARI, o generi a tercers, a conseqüència d’utilitzar claus i contrasenyes d’accés de terceres persones.

SYNERA GURMET únicament respondrà dels danys que l’USUARI pugui sofrir a conseqüència de la utilització de la web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa per part de SYNERA GURMET.

L’USUARI reconeix i accepta que la utilització de la web, així com de la decisió d’adquirir o no els nostres productes i/o serveis es realitza sota la seva responsabilitat i determinació.

Jurisdicció i resolució de conflictes

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la Llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia judicial derivada de la interpretació i/o compliment de les presents condicions generals les parts, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

En aquells casos de compres realitzades fora del territori espanyol, li recordem que pot accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

SYNERA GURMET no s’està adherida en aquests moments a una entitat de resolució alternativa de litigis de consum ni està obligada a això.